OM OSS:
 • 1864: Eidskog skytterlag ble stiftet
 • 1879: Lenge trodde man at skytterlaget ble stiftet i dette året. Årsaken til dette var trolig mangel på protokoller årene 1871-79, og at det av kildene fra 1879 står at det i "Eidskog herred stiftedes et skytterlag, Eidskog skl. den 3. aug. 1879 med 33 medlemmer". I følge kilder i samlaget ble altså skytterlaget stiftet 15 år før! Oppdagelsen ble gjort i 1979 rett før man skulle ha fest for å feire lagets 100-års jubileum! Fra 1879 heter det også at man hadde en premieskyting den 26. okt. der Amund O. Taugbøl ble mester. Fram til 1880 var laget lite, men hadde i 1882 hele 97 medlemmer. Lenge var Eidskog skytterlag eneste skytterlag i bygda. Seinere ble det opprettet flere. På det meste var det seks skytterlag i kommunen (se bl.a 1907 og 1966). Den første bana til skytterlaget lå på Furulund, der det kunne skytes opptil 250 alen. Seinere ble det anlagt ei bane på Repshustangen, ei bane som hadde det lite smigrende navnet "Skrøpelig". Denne ble brukt heilt til 1932.
 • 1881: Hedmarkens Folkevæbningssamlag stiftes. Eidskog er medlem helt i fra starten.
 • 1893: Det Frivillige Skyttervesen etableres og Eidskog skytterlag er medlem helt i fra begynnelsen.
 • 1907: Solør skyttersamlag stiftes. Eidskog blir medlem. To nye skytterlag blir stiftet i Eidskog: Magnor 14. april og Matrand 20. november.
 • 1929: Matrand og Eidskog skytterlag slås sammen til Eidskog og Matrand skytterlag.
 • 1931: Magnor skytterlag slås sammen med Eidskog og Matrand skytterlag til Eidskog, Matrand og Magnor skytterlag.
 • 1932: 13. desember navnet endres til Eidskog skytterlag. Laget tar også samtidig i bruk den nye bana på Rudbergmyra.
 • 1966: Nå var det hele seks skytterlag i Eidskog: Bolskog, Eidskog, Finsrud, Rauhella, Øiongen og Vestmarka. Det ble enighet om at fire av disse, Eidskog, Finsrud, Øiungen og Vestmarka, skulle slå seg sammen til ett skytterlag med navnet Eidskog. Samtidig startet man arbeidet med ei ny lagsbane, nemlig Revlemoen, som også i dag utgjør lagets skytebane.
 • 1978: Ny elgbane tatt i bruk på Revlemoen.
 • 1979: Feiring av det man trodde var 100-års jubileum. Stor fest på Bøndernes Hus.
 • 1980: Innvielse av det nye skytterhuset, på 160 kvadratmeter.
 • 2001: Skytterlaget startet arbeidet med å installere elektroniske skiver. Dette året 6 skiver på 100m og 1 skive på 300m. 9 skiver til på 300m neste år.
 • 2004: Laget har fullført ombyggingen av bana og feirer 140 år med elektronikk.
 • 2014: Eidskog skytterlag er 150 år.

 • ÅRSMØTER

  Magnor Glassverks vandrepokal

  Formenn 1864-tdd

  Tillitsverv